Belgische Herder Club Nederland - Logo

Hans Reinders Overleden

Kynologisch Magazine

Hans Reinders

Hans is na een kort ziekbed op 13 november jl overleden.Hans werd 84 jaar.
Hans was in zijn goede jaren Keurmeester van Groep 1 , specialist keurmeester voor de Duitse Herder en door zijn huwelijk ook besmet met de Tervuerense herder en het Pyreneen virus. Hij fokte jaren lang met zijn echtgenote Tervuerense herders en Pyreneese herdertjes onder de kennelnaam “di Scottattura “ Hans was 20 jaar secretaris van de VKK Vereniging voor Kynologische Keurmeesters. Voor zijn verdienste in de Kynologie ontving Hans de Erespeld van de Raad van Beheer.
Zijn jaarlijkse uitstapjes naar de Franse Speciale en de Pyrenneen met bezoek aan de Rasspeciale waren zijn favouriete uitstapjes.
Hans was al 11 jaar ziek.Hij werd getroffen door een herseninfarct , daardoor bleef hij linkszijdig verlamd. De eerste 3 jaar verbleef hij in een bejaardentehuis in Belgie, maar na overplaatsing naar een Verpleeg tehuis in Nederland kreeg hij de juiste therapie en kon zich al trippelend in de rolstoel voortbewegen. Geestelijk was hij gelukkig erg scherp en vermaakte zijn medebewoners met grappen en met zelfgemaakte gedichten
, die hij uit het hoofd opzegde. Uiteindelijk is dit zijn thuis geworden.
Op 18 november namen familie, de gedelegeerde van de Raad van Beheer Carel Canta enkele keurmeesters en vele vrienden afscheid van Hans Reinders.

Afdrukken E-mailadres

logo raad van beheer

stomach