Belgische Herder Club Nederland - Logo

Uitnodiging ALV op 18 maart

Beste Leden,
 
Zoals u wellicht hebt vernomen, heeft de BHCN een nieuw bestuur. Deze is vorige week woensdag gekozen op een ALV met als enige agendapunt het benoemen van een bestuur. De laatste jaren is het lastig gebleken om een stabiele rust aan een bestuur toe te kennen. Wij hopen deze tendens te doorbreken.
Inmiddels is het eerste overleg al een feit en alle teamleden hebben een enorme drive. Het bestuur BHCN wil dan ook niet steeds achteruit blijven kijken, maar vooruit.
Dat we vorige week woensdag slechts 1 agendapunt konden behandelen, heeft als gevolg dat we een volgende ALV dienen uit te schrijven. Middels deze bekendmaking willen we dan alvast de datum bekend maken, zodat u deze tijdig in uw agenda kunt noteren. Het bestuur BHCN nodigt u uit op woensdag 18 maart 2020. De leden krijgen de agenda via de mail toegestuurd. Hij zal ook op de website worden geplaatst.
 
Namens bestuur BHCN
Berry Meulenbroeks
secretaris BHCN

Afdrukken E-mailadres