Belgische Herder Club Nederland - Logo

Corona protocol KCM BHCN 5 september 2020 (Nederlands)

Corona protocol KCM BHCN 5 september 2020

Geachte bezoeker,

Zoals bekend moeten wij als organisatie van de KCM nog steeds rekening houden met maatregelen in verband met de COVID 19 (Corona). In verband hiermee hebben wij een protocol opgesteld waarvoor wij u willen vragen deze vooraf aandachtig door te nemen en bij het betreden van het showterrein, hier rekening mee te houden.

Bij voorbaat onze dank daarvoor!

Algemeen

 • Er worden geen handen geschud;
 • U dient 1.5 meter afstand te houden tot anderen;
 • Wij vragen u bij het plaatsen van de tenten hier ook rekening mee te houden;
 • Handen wassen, handen wassen en handen wassen;
 • hoesten/niezen doet u in de elleboog, en probeer uw gezicht gezicht niet aan te raken;
 • Maak gebruik van de aanwezige desinfectie punten maar neem zelf ook hand desinfectie mee;
 • Er zal een routewijzer zijn bij de in/uitgang. Graag, met name daar, rekening houden met de looprichting;
 • Bij de ingang zullen er 2 tafels staan met invullijsten. Dit is een verplichting voor het organiseren voor de show zodat wij u kunnen benaderen, mocht er onverhoopt blijken dat er toch iemand met klachten/geconstateerde corona, op het showterrein is geweest. We verzoek u de volgende gegevens in te vullen/aan te kruisen (dit dient door alle bezoekers te gebeuren)
 • Naam
 • Klachten? Zoals: Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts. Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • Mailadres

Nadat u uw gegevens ingevuld heeft, krijgt u een evenementenbandje zodat voor de organisatie duidelijk is, wie zich hiervoor gemeld heeft. U bent verplicht dit bandje de gehele dag te dragen, anders zult u hierop aangesproken worden en bij het niet hieraan medewerken, zult u het terrein dienen te verlaten.

In de ring

Ook in de ring gelden er enkele regels. Dit zijn:

 • Reinig uw handen voor het betreden van de ring;
 • Er worden geen handen geschud;
 • Ook hier dient u 1.5 meter afstand te houden;
 • U dient in principe zelf het gebit van de hond te laten zien;
 • De keurmeesters dragen mondkapjes. U dient, ter bescherming van de keurmeester, als u aan de beurt bent voor de keuring van uw hond, een mondkapje te dragen. Als tip willen we meegeven dat het wellicht verstandig is om uw hond van te voren al te laten wennen aan het dragen van mondkapjes door de begeleider/anderen.
 • Indien er meer honden in een klasse ingeschreven zijn waardoor de 1,5 meter afstand in de ring niet haalbaar is, zal de organisatie besluiten of deze groep opgedeeld gaat worden en zo ja, hoe.

Verder vragen wij u tezamen met alle bezoekers/deelnemers aan de KCM, rekening te houden met alle maatregelen die er genomen zijn, ook door de Overheid, dus als u zich niet lekker voelt, kom dan niet naar de KCM ter voorkoming van problemen.

Komt u uit het buitenland naar onze KCM toe, stel u zelf dan op de hoogte van de algemeen in Nederland geldende Corona maatregelen. Meer informatie op de website van de overheid: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tourism-in-the-netherlands

De regels in dit protocol kunnen veranderen, check voor eventuele updates voordat u naar de show komt .

Wij hopen er, met u, een geweldige KCM van te kunnen maken!!!

De Showcommissie van de BHCN