Belgische Herder Club Nederland - Logo

  • Start

Welkom bij de Belgische Herder Club Nederland

De Vereniging is erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vanaf 18 maart 2010 en behartigt de belangen van alle variëteiten Belgische herders: de Groenendaeler, de Tervuerense, de Mechelse en zeker niet te vergeten de Laekense Herder die onze speciale aandacht heeft. Wij willen de leden op een gezellige manier bij elkaar brengen door middel van de Jonge Hondendag in het voorjaar, de Kampioenschapsclubmatch in het najaar, regiowandelingen, lezingen etc.

odin logoterv mechelstndwebv laekenstndweb

Afdrukken E-mail

ALV 2018 op 27 maart as

 ALV BHCN 27-03-2018
Locatie : CKC  Leidsewallen 80, 2722PC Zoetermeer
 
Aanvangstijd ALV : 19.30 uur
    1. Opening en vaststelling agenda
    2. Mededelingen en ingekomen stukken
    3. Goedkeuring notulen ALV 18-03-2017
    4. Secretarieel  jaarverslag  2017 (op te vragen bij secretariaat)
    5. Financieel overzicht 2017 en begroting 2018 (op te vragen bij secretariaat)
    6. Verkiezing kascommissie
7.Voorstel contributieverhoging per 1-1-2019
    8. Bestuur:
Aftredend,  herkiesbaar: Claudia Janssen
Aftredend, niet herkiesbaar Jeannet Boers en Tovie Janssen
Conform de statuten kunnen kandidaten zich schriftelijk tot uiterlijk een week voor de vergadering opgeven, wanneer deze ondersteund wordt door 10 leden.           
Door het bestuur worden voorgesteld: Pamela Runderkamp, Sandra Kurcsics en Randy Verbakel.
    9. Voorstel tot het aanpassen van het Huishoudelijk Reglement van artikel 17 en het toevoegen van artikel 18. (op te vragen bij het secretariaat.
    10. Rondvraag
    11. Sluiting

Afdrukken E-mail

BHCN DAY 4 Young & Old 2018. 8 april.

aankondiging2018johomed

 SLUITING 22 Maart 24.00 uur

Keurmeesters :
Aspirant keurmeesters Claudia van Mil en Tom Roozen  

Met Fungedeelte o.l.v. Pauline Koning -SternHanf  

Lokatie Dogcenter te Kerkwijk              

INFO ENTRYFORM zie menubalk of formulieren     

                 

Afdrukken E-mail

BHCN DAY 4 Belgians

16 september 2017

BHCN CLUBSHOW

Belgians Day B.H.C.N Day 2017

The Bests

  • Casyka's Xaviera
  • Corsini Charisma B.I.S
  • Ashley de Bruine buck
  • Partez pas sans Moi d'Eroudur

21731333 10211592845749626 469728928345548533 n

Results BHCN DAY 4 Belgians 2017

List of Winners 2017
Best Baby in show Groenendaeler. Noah van de Schagerwaard. Eig. B.Smit
Best Pup in Show Tervueren. Toendra van Moned. Eig. M.Blankevoort
Groenendaeler
CAC   Byron de Bruine Buck. J&E.Strik. BHCN Winner 2017
RCAC Eternity’s Kwando .Eig,.P.De houwer
CAC Sr. Ashley de Bruine Buck. Eig,E.Balkema. BOB. BHCN Winster 2017 2nd BEST in SHOW
RCAC.   Rumour Has it of Dark Brightness. Eig. H.Rietmeier.
Best Jeugdhond Eternity’s Noah. Eig. P.De Houwer Youth Winner 2017
Best Veteraan Kamp. Vega de Bruine Buck. Eig. Fam.Roozen
Laekense
Beste pup  Quero Zen dÉroudur. Eig. J.Hermans
CAC    Itze Iggo Tjammes End. Eig.P.Colijn BHCN Winner 2017
RCAC  Chevalric’s Engaging Etienne. Eig,L.Adema
CAC    Partez Pas Sans Moi dÉroudur. BHCN Youth Winster en Winner 2017. BOB 3rd BEST in SHOW
RCAC  Shepherds Dogmatew Earth and Fire. Eig. J. Hermans-Janswen.
Mechelse
No males present.
CAC  Casyka’s Xaviera. Eig, E.Stammis. BHCN Winster 2017. BOB .4th BEST in SHOW
RCAC Baila Will be there for you. Eig. Claudia Jansen-Noordijk
Tervuerense
Best baby Niks du Bois du Tot. Eig. E.Stammis
CAC   Kamp. Van de Pillendik Jambon. Eig. E.StammisA.de Maaijer. BHCN Winner 2017
RCAC Corsini Red Affair. Eig. J. Prins.
Best Veteraan Munchanga’s Hurricane. Eig. C.de Rouck.
CAC   Corsini Charisma . Eig. A. Mc Laren & E.McDonald. BHCN Winster 2017. BEST in SHOW
RCAC  Casyka’s Quality Girl. Eig.E. Stammis
Best BHCN Youth Tervueren Piper the Red Dragon. Eig. G.de Haas & A.van Otten

 

Afdrukken E-mail

logo raad van beheer

stomach