Belgische Herder Club Nederland - Logo

Nieuws

Selecteer een nieuwsrubriek uit de onderstaande lijst, kies vervolgens een nieuwsartikel om te lezen.

ALV 2018 op 27 maart as

 ALV BHCN 27-03-2018
Locatie : CKC  Leidsewallen 80, 2722PC Zoetermeer
 
Aanvangstijd ALV : 19.30 uur
    1. Opening en vaststelling agenda
    2. Mededelingen en ingekomen stukken
    3. Goedkeuring notulen ALV 18-03-2017
    4. Secretarieel  jaarverslag  2017 (op te vragen bij secretariaat)
    5. Financieel overzicht 2017 en begroting 2018 (op te vragen bij secretariaat)
    6. Verkiezing kascommissie
7.Voorstel contributieverhoging per 1-1-2019
    8. Bestuur:
Aftredend,  herkiesbaar: Claudia Janssen
Aftredend, niet herkiesbaar Jeannet Boers en Tovie Janssen
Conform de statuten kunnen kandidaten zich schriftelijk tot uiterlijk een week voor de vergadering opgeven, wanneer deze ondersteund wordt door 10 leden.           
Door het bestuur worden voorgesteld: Pamela Runderkamp, Sandra Kurcsics en Randy Verbakel.
    9. Voorstel tot het aanpassen van het Huishoudelijk Reglement van artikel 17 en het toevoegen van artikel 18. (op te vragen bij het secretariaat.
    10. Rondvraag
    11. Sluiting

Afdrukken E-mail

Winnaars Franse Speciale

De BHCN feliciteert de fokkker Tom Roozen etc en Eigenaars Fam Vermeire met de overwinning van Nepal de Bruine Buck.

BEST IN SHOW FRANSE SPECIALE !!!!! 19/20 augustus 2017. Aubigny sur Nere FrankrijkNepal

Tevens werd bij de Schipperkes Speciale , die ook ter plaatse gehouden wordt. ( 84 entries) Beste van het ras  Renjenns Bambi teefje eigendom van ons lid Jeannet van de Broek.. Fokker Ch.Harris USA

 schipperke

Afdrukken E-mail

logo raad van beheer

stomach