Belgische Herder Club Nederland - Logo

Aftredend Bestuurslid

Per Juli 2022 is bestuurslid Debby Pigge afgetreden.
Debby vervulde in ons bestuursteam de taken van de Ledenadministratie en
Showcommissie en was daarnaast ook actief in allerlei andere taken voor de
Belgische herder, die zij uitstekend en met veel enthousiasme heeft gedaan.
Wij bedanken haar voor haar enorme inzet en gaan aan haar een
geapprecieerd bestuurslid missen,
we wensen Debby heel veel succes met haar toekomstige plannen.

Bestuur BHCN