Belgische Herder Club Nederland - Logo

Hans Nauwynck

Hans Nauwynck is afgestudeerd als dierenarts in 1987 en heeft zijn doctoraat behaald in 1993.
Hierna werd hij benoemd als professor aan de Universiteit Gent.
In 2004, nam hij de leiding van het Laboratorium voor Virologie, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent.
Momenteel geeft hij verschillende cursussen over virale ziekten bij zoogdieren, vissen en schaaldieren.
Zijn onderzoek richt zich vooral op de moleculaire pathogenese van virale ziekten bij mens en dier
met speciale aandacht voor (i) de intrede van het virus in de gastheercel, (ii) de invasie van het virus
in zijn gastheer doorheen barrières, via leukocyten en langs neuronen en (iii) het ontsnappen van
het virus aan de immuniteit.
Betere inzichten leiden tot de ontwikkeling van nieuwe diagnostica en vaccins en een betere controle van virale ziekten.
Hij is (co-)auteur van 473 peer-reviewed publicaties, promoter van 78 PhDs,
eigenaar van 13 patenten en oprichter van twee spin-offs (Imaqua & Pathosense).
ProvaxC2 6545(1)