Belgische Herder Club Nederland - Logo

Filosofie

Samen fokken met open ogen

Filosofie

Het fokreglement van de BHCN is volledig gebaseerd op de regels zoals die zijn vastgelegd in het Basis Reglement Stambomen (BRS) van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Tevens sluiten deze regels aan bij de Koninklijke Maatschappij St.Hubert van Belgie en het Verband Deutsche Hundewesen van Duitsland. De leden van onze rasvereniging werken in een goed samenwerkingsverband aan een zorgvuldige en verantwoorde fokkerij. Zij hebben allen een gedragscode ondertekent en staan elkaar bij. De vereniging kent geen onderlinge rivaliteit.

Fokkers die aangesloten zijn bij de BHCN weten zich daarbij verbonden door hun grote passie voor het ras. De vereniging ontmoedigt rivaliteit, waarbij alleen naar negatieve aspecten van de fokkerij van collega’s wordt gekeken. Elke hond is ons even lief en elke gezonde hond kan een mooie bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het ras.

Bij de BHCN leeft sterk het besef dat niemand de waarheid in pacht heeft, ook niet als het om het fokken van rashonden gaat. Ons fokreglement en filosofie zijn gebaseerd op vrijheid, kennisvergroting en openheid.

Een ras fok je niet alleen. Behalve de fokker heeft ook de reueneigenaar een verantwoording. Fokkers, reueneigenaars en bezitters van Belgische herders kunnen allen hun steentje bijdragen waar het de fok aangaat. Door het geven van informatie over de gezondheid of ziekte van honden en nesten kunnen wij deze gegevens via de database beschikbaar maken voor anderen.

De BHCN wil geen star beleid. Als er iets is dat wij van het verleden geleerd hebben is het dat veel regels niet resulteren in meer kwaliteit. Openheid, informatie en meer onderling contact kan een fokkerij wel ten gunste beinvloeden. De vitaliteit en het instandhouden, bewaken en bevorderen van de gezondheid zijn de hoofdzaken binnen onze club. Het welzijn van onze honden staat vanzelfsprekend altijd centraal.

Het behoud van de raszuiverheid van de Belgische herdershonden vinden we belangrijk, want alleen een echte Belg heeft het karakter, het gedrag en het uiterlijk dat het ras voor de ware liefhebber zo aantrekkelijk maakt.

De BHCN wijst commerciële broodfokkerij resoluut van de hand. Een dergelijke fokkerij tracht een zo groot mogelijke winst met zo min mogelijk kosten te bereiken, waarbij het welzijn van de honden op de allerlaatste plaats komt. Mensen die op deze wijze financieel gewin willen nastreven, zijn niet welkom in de BHCN.

Middelen

Internationale samenwerking- Uitsluitend naar de populatie in eigen land te kijken geeft een onvolledig en vertekend beeld van de situatie binnen een ras. Door met buitenlandse liefhebbers en andere rasverenigingen samen te werken vergroten wij onze kennis. BHCN leden maken bij de fokkerij gebruik van onze internationale database, met veel gegevens over de individuele honden. Door informatie makkelijk en centraal te beheren kan een fokker beter doordachte keuzes maken bij het kiezen van fokdieren. Vooral dit  aspect van onze club zal voor de toekomst van het ras van onschatbare waarde zijn.

Aankeuringen- Clubdagen.

De BHCN wil aankeuringen door rasspecialisten gaan organiseren. Maar wij willen niet op de stoel van de fokker gaan zitten. De aankeuringen zijn gericht op inventarisatie van de populatie en op kennisvergroting voor de eigenaar. De aankeuring bepaalt niet wat een fokker moet of mag doen. Eigenschappen zoals afstamming en werk eigenschappen zijn belangrijk zijn voor een instandhouding en verbetering van het ras. Het beleid van de BHCN is erop gericht om te stimuleren dat de de genenpool van het ras zich kan verbreden.

Onderzoek- De BHCN wil fokkers en eigenaars gaan stimuleren om van alle ouderdieren een DNA bloedmonster af te nemen en om actief aan gezondheids-onderzoeken mee te werken.

Onderling contact- De vereniging en haar leden zullen desgevraagd andere leden en/of beginnende fokkers altijd met raad en daad terzijde staan. De BHCN vindt het van groot belang dat de geboorte en de socialisatie van de pups in de huiselijke kring van de fokker plaatsvindt. Nestbezoeken worden dan ook gestimuleerd.

Publicatie- Dekkingen en nesten van leden welke gefokt zijn volgens het fokreglement zullen op onze website gratis worden gepubliceerd. Ook zal een dekreuen lijst worden aangelegd. Dit geldt zowel nationaal als internationaal.

Belgische Herderliefhebbers fokken samen.