Belgische Herder Club Nederland - Logo

Jaarverslag 2020

Secretarieel verslag 2020


Het jaar werd gedomineerd door het corona virus. Op 1 januari was corona nog een ver van mijn bed show,
gedurende het jaar hebben we helaas kennis gemaakt met wat een pandemie is.
Het secretarieel overzicht bevat dus helaas maar weinig verslagen van evenementen welke we konden organiseren.
Hierbij het beknopte verslag over het verloop van het jaar 2020 voor de BHCN. 

 • 08-01-2020 - In december 2019 treden Dhr. Vloemans de voorzitter en de secretaris Mevr. Groothuizen af en
  mede hierdoor werd er op 08-01-2020 een algemene ledenvergadering georganiseerd. Door de ontstane situatie
  was er geen dagelijks bestuur meer en bestond de vereniging nog maar uit 2 bestuursleden.
  Een nieuw bestuur werd verkozen bestaande uit de twee overgebleven bestuursleden te weten; Angelica
  Kwakernaat (penningmeester) en Kayleigh Stammis ( bestuurslid) verder werd het bestuur aangevuld met
  Mevr. Debby Pigge ( voorzitter), Dhr. Berry Meulenbroeks (secretaris), Mevr. Jenny Meulenbroeks (bestuurslid),
  Mevr. Sandra Kurcics (bestuurslid), Dhr. Brendan Smit ( bestuurslid).

 • 18-01-2020 BHCN nieuwsjaarwandeling Soesterduinen. 

 • 18-03-2020 Algemene ledenvergadering welke door het corona virus werd geannuleerd. 

 • De nieuw verkozen bestuursleden ervaren erg veel problemen vermits de overdracht van het ontslagnemend
  bestuur niet behoorlijk was geregeld. 
  Het contact met de penningmeester ligt Toegevoegd aan de stukken 2020
  en voorgelegd aan de leden BHCN 23-01-2021 moeilijk, ondermeer 
  haar ziekte speelt hierin een rol.
  Kortom, het verhindert het nieuwe bestuur om adequaat hun werk te doen. 


 • 20-03-2020 aftreden Mevr. Jenny Meulenbroeks

 • 27-03-2020 aftreden Dhr. Berry Meulenbroeks

 • 04-04-2020 BHCN day for young & old geannuleerd vanwege het corona virus. 

 • 23/24-05-2020 KCM geannuleerd vanwege het corona virus.

 • 18-06-2020 aftreden bestuursleden: Mevr. Debby Pigge, Dhr. Brendan Smit, Mevr. Sandra Kurcics: treden af.
  Mevr. Stammis blijft tijdelijk aan om een nieuwe buitengewonde algemene ledenvergadering te organiseren. 

 • 28-07-2020 Buitengewone algemene ledenvergadering. Mevr. Angelica Kwakernaat had ook aangegeven
  gestopt te zijn met haar penningmeesterschap, zij had zich reeds uitgeschreven bij de KVK. Een nieuw bestuur
  wordt gekozen bestaande uit; Mevr. Sylvia Bosch (bestuurslid), Dhr. Patrick de Houwer (voorzitter),
  Mevr. Pauline Koning- Stern Hanf (secretaris), Mevr. Debby Pigge (ledenadministratie), Mevr. Kayleigh Stammis
  (evenementen), Dhr. Edwin Stammis (bestuurslid), Mevr. Fenny Tolhuis (penningmeester).

 • Dit bestuur gaat direct aan het werk om de clubmatch te kunnen laten doorgaan,
  Inmiddels wel bemoeilijkt door de aanzwellende corona crisis. 

 • 5-6 -09-2020 Kampioen- Clubmatch. Ondanks de corona crisis lukt het nog net om een sfeervolle KCM te
  organiseren met tegen de 80 honden. We mogen ons verheugen op een prachtige binnen -en buitenlandse
  vertegenwoordiging van liefhebbers van ons ras. De keurmeesters op ons evenement waren Mevr. Maaike Krug
  (Duitsland) en Mevr. Varlet (Frankrijk). Voor het eerst organiseren we onze KCM samen in hetzelfde weekeinde
  met onze zustervereniging de NVBH. Deze samenwerking is zeker succesvol en voor herhaling vatbaar. 

 • Perikelen; het bleek niet eenvoudig te zijn om de overschrijving in de kamer van koophandel voor elkaar te
  krijgen en ook het overschrijven van de bankpasjes en rekeningen is niet eenvoudig gebleken.
  Uiteindelijk is alles toch in orde gekomen.

 • De gewenste algemene ledenvergadering welke normaliter in het najaar zou plaatsvinden is niet georganiseerd.
  Door de steeds grotere problemen door de corona crisis is het samenkomen met groepen niet meer mogelijk.
  Het bestuur wilde zo'n vergadering liever niet online doen en koos ervoor om de alv uit te stellen in de hoop dat
  de situatie zou gaan verbeteren.